ประวัติบริษัท

          บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส โดยใช้มันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ก่อตั้งเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.. 2527 ทุนจดทะเบียน 52.4 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นรายแรก ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 101/2528 ให้ประกอบกิจการ การผลิตน้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส (สารให้ความหวาน) จากมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นกิจการประเภทการแปรรูปหรือแปรสภาพผลิตผลจากการเกษตร

          ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้าหลายประเภทให้ความสนใจน้ำเชื่อมไฮฟรุคโทสเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้บริษัทต้องเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีกำลังการผลิตถึง 54,000 ตัน/ปี

          ด้วยประสบการณ์ในการผลิต และจัดจำหน่ายน้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 42% และ 55% สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ มานานกว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยมาตรฐานการผลิตสูง

          ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ 19-1-20031, มอก.1170-2536 ฟรักโทสซิรัปได้รับการรับรองว่าไม่ใช้วัตถุดิบในการตัดต่อพันธุกรรม (NON-GMOs PRODUCT), Product certificate FSSC22000 : 2013 , ISO22000 : 2005 , ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 : 2004 , ISO/IEC17025 : 2005 , HACCP , GMP , KOSHER and HALAL.

          

Webmail CKAPTHAI PAGEENGLISH PAGEGO HOMEChao Khun Agro Products

Company-Profile

Copyright(c) 2010 By Chao Khun Agro Products Co ., LTD
Tel +66 (0) 2 276-4909 Fax +66 (0) 2 276 4908 Email: info@ckapsweet.com

Home | Products | Company | Activities & Evens | Support | Contact Us | Jobs