เจ้าคุณเกษตรพืชผล

ลูกค้าอุตสาหกรรม

เจ้าคุณเกษตร ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของทุกเกล็ดน้ำตาล โดยเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมให้ชาวไร่ลดการใช้สารเคมี ป้องกันโรคและแมลงด้วยวิธีทางธรรมชาติ และเน้นการตัดอ้อยสด เพื่อคงคุณภาพและคุณค่าของน้ำตาลในอ้อย จนถึงกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย และได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

ภาระกิจของเรา

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้การรักษาคุณภาพของสินค้า, บริการ และ การเอาใจใส่ในสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับ ลูกค้า,พนักงาน และ ชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัวของเรา

ใบรับรองของเรา